3 από το μεγαλύτερο Anime που θα αντικαταστήσει το Naruto και το Bleach