3 από τις θεωρίες των πιο άγριων δαιμόνων, που εξηγούνται