49 από τα πιο αξιοσημείωτα αποσπάσματα ενός κομματιού όλων των εποχών