8 από τους απόλυτους καλύτερους ανταγωνιστές Anime που αξίζουν κάποια πίστωση