Το Anime Black Lives Matter Movement, και οι εταιρείες που μιλούν!