Αποκαλύφθηκε η ημερομηνία κυκλοφορίας της Cosmic Fantasy Collection στο Switch, το soundtrack, τα εμπορικά προϊόντα και το βασικό οπτικό υλικό