Το Κιότο Animation 18 Ιουλίου Μνημείο 'Gathering' ακυρώθηκε λόγω του #Coronavirus