Μαθήματα ζωής που πρέπει να διδαχθούν από τις μητέρες Anime όπως η Junko Kaname