Οι SJW εξακολουθούν να υποστηρίζουν τη δωρεά αίματος του Uzaki Chan στην Ιαπωνία