Οι αξιώσεις του Twitter #Blacktober Anime Fanart είναι ρατσιστική για τους Ιάπωνες (Διαμάχη)